بدی از من چه دیدی

به نام خدا
بدی از من چه دیدی ای مســــــــــافر
که عمق آرزمو  خــــــــــــــاک کردی
منی که واسه تو جونمـــــــــــــو دادم
توساده از وجــــــــــودت پــاک کردی

کی قلب ساده تو مال خودش کـــــــرد
که رؤیاتو به دست اون ســــــــــپردی
بگو من واسه تو چیمو نذاشــــــــــتم
که رفتی جای دیگه جون ســـــــپردی

کجای عشقم من لنگید بــــــــــگو   دِ
چرا لالی جوابمـــــــــــــــــــو نمی دی
چی باعث شد منو به اون فروخــــــتی
چی راضیت کرد پَ واسه چی  نمی گی

خلاصم کن بگو حــــــــــرف دلت رو
حواســـم جمع حرفاته عـــــــــــزیزم
کدوم عشــقی ته قلبتو لرزونــــــــــد
بگو تا سیل اشــــــــــــــکامو بریزم

سر عشقت هنوزم داغ داغــــــــــــم
واسه این تا الان تنهای تنــــــــــهام
طلوع آرزوهامــــــــــــــــــــو گرفتی
تموم شد خاطرات خوب دنیــــــــــام

هنوزم گرم با اون نارفیــــــــــــــقی
لیاقتم مگه کمــــــــــــتر از اون بود
یه عمر تو حسرت عشق تو موندم
تو بی رحمی دلم خیــلی جوون بود
ترانه سرا رشاد عقیلی

www.hess22.blogfa.com


https://www.academytaraneh.com/6557کپی شد!
2506
۶