هنوزم پای حرفامم

تورفتی با یکی دیگه من اینجا محوچشماتم

چیکار کردی تو با من که هنوز محتاج دستاتم

بگو کی ما رو دزدیده که من اینجوری داغونم

کی جای منو پر کرده میگی دیگه نمیمونم

تونیستی خونه اینروزا خرابه ست مثل زندونه

فقط ساعتِ رو دیوار منو میفهمه میدونه

یه مدت نیستی انگاری یه قرنی میشه که مردم

کسی جاتو نمیگیره اگرچه پشت پا خوردم

هنوزم پای حرفامم هنوزم مثل دیروزم

با اینکه برنمیگردی به در چشمامو میدوزم

منو این درد وامونده منو بغض ترک خورده

با این قلبی که داغونه ، چشام دنیاشو آب برده

خیالی نیست خداحافظ تو فکر تو رها میشم

میرم تا مرز رسوایی رفیق گریه هامیشم

میرم تا مرز رسوایی رفیق گریه هامیشم

https://www.academytaraneh.com/65527کپی شد!
918
۲۰