لبات تو خواب جای من ، اسم اونو میاره …. آزاده نوروزی

لبات تو خواب جای من ، اسم ِ اونو میاره …. آزاده نوروزی

سهم ِ من ازین دنیا ، فقط دستای سرده

همون دست ِسردی که ، بغض ِمنو وا کرده..

چشای من خیسه از، سراب ِخوش خیالی

اشکامو پاک می کنی ، بازم عشق ِتو خالی !!

آغوش ِتو واسه من ، دیگه جایی نداره

لبات تو خواب جای من ، اسم ِ اونو میاره!!

دل ِوجود ِ من باز ، دست ِگرمتو می خواد

همون نوازشی که ، بوی ِعطرتو می داد …

هنوزم روزی چند بار ، عکسامونو میاری

می خوای نشونم بدی ،می گی که دوسم داری …

ولی دلت اینجا نیست، من از چشات می خونم

دلیل ِاین جدایی ، منم …. ، اینو می دونم !!

من حرف می زنم تا ، صدای ِ تو در بیاد

تا پیش ِتو می شینم ، باز می گی خوابم میاد !!

سخته که باشی ولی ، قصه ی ما غصه شه

سکوتو بشکن برو ، این روزگار رسمشه ..

فکر غرورم نباش ، شاید صدام بلرزه

ولی خوشبختی ِتو ، بیشتر ازین می ارزه …

ترانه سرا : آزاده نوروزی

https://www.academytaraneh.com/6544کپی شد!
1115
۴۴