ترانه مادر

تو دریایی تر از دریا
تو از گل بهتری مادر
رفیقا رفتن اما تو
هنوزم مادری مادر

همه زیبایی خونه
شمیم باغ گیسوته
رها از غصه ها میشم
سرم وقتی رو زانوته

بگیر دستامو تا پاشم
برم تا آسمون بالا
بنابود من عصات باشم
عصای من شدی حالا

تو امیدی ، تو فردامی
تمام آرزوم اینه
بمیرم قبل تو آخه
برام داغ تو سنگینه

نمیخوام بهترین هارو
نمیخوام شاه دنیاشم
بهشت من فقط اینه
همین که زیرپات باشم…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/65404کپی شد!
1289
۱۰