آرزو

با کدوم ستاره ی شب پی چشم تو بگردم
وقتی دل خوشی ندارم به کدوم لحظه بخندم
آرزوم بود که یه روزی همه ی فکرتو باشم
آخرین حرف تو اینه که باید ازتو جداشم

آرزو داشتم ببینی که غرورم زیر پاته
سیاهیه روزای تارم رنگ مشکیه چشاته
باورم نمیشه هیچوقت که به من حسی نداری
میرم از دنیات کم کم با همین چشم انتظاری

آرزومه که ببینی بی تو فردایی ندارم
بازم اشکالی نداره واسه گریه هات میبارم
همه حرفام یه گلایست آرزوهام یه بهانست
وقتی که میگم نمونی به خدا از رو کنایست

https://www.academytaraneh.com/65244کپی شد!
887
۱۱