معما

تو این بیراهه تردید / معمای تو دلچسبه
تو وقتی همسفر باشی / نمی زاری بشم خسته
تو دستامو که می گیری / جهان با من یکی می شه
با لبخند تو دنیا هم / تو مشتم یکجا جا می شه
من از کابوس نمی ترسم / تو این روزای رویایی
چقدر خوبه تو رو دارم / چقدر خوبه که اینجایی
با این حالی که من دارم / با این حسی که تو داری
می دونم تا ته جاده / منو تنها نمی زاری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/65207کپی شد!
1010
۷