خدایا خیلی خوشحالم…

تو تصمیم داری برگردی ؛ من این تصمیم وْ دوس دارم

خدایا خیلی خوشحالم ؛ بگو با من که بیدارم …

 

ببین کوچه چه خوشرنگه ؛ ببین غصه چه مغلوبه

بگو احساس تو با من ؛ بگو حال توهم خوبه

 

دیگه گریه فراری شد ، تو برگشتی دلم شاده

می بینی حس ِ خوبی هم ؛ تو این ترانه افتاده

 

از امروز با تو می مونم ، تو میشی شادی ِ شعرام

خدایا خیلی خوشحالم که امروز با منه دنیام

 

چقد تصمیم خوبی بود ؛ تو برگشتی به آغوشم

دلم می خواد تو آغوشت منم جاشَم وْ جادوشَم

 

دیگه هیچ وقت کنار تو به گریه دل نمی بازم

تو باشی حال من خوبه ؛ تو باشی غم نمی سازم

 

دیگه ناله ؛ دیگه غصه ، همه خاکن تو این حسَّم

تو برگشتی به آغوشم منم شیدی این قصَّم

 

از امروز با تو می مونم ، تو میشی شادی ِ شعرام

خدایا خیلی خوشحالم که امروز با منه دنیام

https://www.academytaraneh.com/6520کپی شد!
2521
۲۶