بدون تو نفس میشم

یکی هست اونور بارون .دلش پیشه دلت گیره .
هنوز لبهاشو میبنده .هنوز خوابش نمیگیره .

اون اغوشش همش بازه .اخه دردت رو میدونه.
نمیدونی چه ها کردی.به یاد تو ست که گریونه .

یکی هست اونوره بارون .شده خاکستر خونه.
بازم شعرهای سردت رو.زیر لب اهسته میخونه.

خواستی باشی رنگ پاییز.گفتی یکرنگ نمیتونی.
خواستی باشی مثل دریا.مثل موج ثابت نمیمونی.

:::::
منم یکروز عوض میشم .منم رنگ هوس میشم.
میشم رنگین کمان سرد.بدون تو نفس میشم.

میرم هر جا که تو نیستی .شکل افتاب عصر میشم.
شاید خندانتر از لبخند….شاید با غصه مرد میشم.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/65118کپی شد!
868
۲۱