لالایی

لالایی کن گلم نسرین خندون/

چه حالی داره این آغوش لرزون/

شبا بی خواب دردی، درد دوری/

شبا بیدار و غصه دار و گریون/

که این آغوش لرزونت نداره/

همون گرمای لب های غزلخون/

منم آتیش گرما بخش قلبت/

که می سوزم کنارت مثل مجنون/

لالایی کن که دردی داره چشمات/

بخوابی خیس بارون میشه ایون*/

بخوابی غرق رویا میشه دنیام/

لالایی کن شدم ویرون و نالون/

———————————————————–
* ویرایش شد

https://www.academytaraneh.com/65096کپی شد!
1131
۱۶