ستاره

ترانه: ستاره
۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

یه شب رو بوم خونمون/ محو ستاره ها بودم
زل زده بودم بهشون/ تو جشنشون رها بودم
با نور اون ستاره ها/ قلبم عشقو تداعی کرد
سوسوی تک ستاره ای/ منو یهو هوایی کرد
تو زندگی من هر شب/ تو تک ستاره ام شدی
زل میزدم به آسمون / تنها بهونه ام شدی
بین من و تو فاصله / از این زمین تا آسمون
تو اون بالا، من این پایین/ جدا نبودن دلمون
چه شبها که رو بوم دل/ به چشماتون زل میزدم
بین زمین تا آسمون / دلم میخواست پل میزدم

******
انگار که دیگران حسود / به عشق ما دوتا بودند
ابرهای سنگین و سیاه/ به فکر کودتا بودند
یه چند شبی سیاه دلان / تو آسمون میچرخیدند
به عشق پاک من و تو / از ته دل می خندیدند
یواش یواش ابر سیاه / از آسمون فراری شد
دوباره آسمون شب/ پر از نور الهی شد
آسمون پر از ستاره / از ابری هم اثر نبود
از تک ستاره ام ولی / انگار دیگه خبر نبود
تو ذهن من ستاره ها/عشق همیشگی بودند
من نمیدونستم یه روز/ ستاره ها هم میمیرند!

https://www.academytaraneh.com/65083کپی شد!
787
۱۰