هرجا که میخندی…

هر جا که خوشبختی
هرجا که میخندی
هرجا تو آغوشش
چشماتو میبندی
*
از ما بکن یادی
*
هر وقت که میخوابی
تو فکرو رویایی
میگی که با احساس
خیلی دوسش داری
*
از ما بکن یادی
*
هی وعده میدادی
برای خوشبختی
بردی منو از یاد
اون اومدو رفتی
*
وقتی که من مردم
با سختی و پیری
میدونی راهی نیست
به زودی میمیری
*
از ما بکن یادی
هروقت , گه گاهی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/65080کپی شد!
906
۱۲