دردم رفتنت نیست…

من از نسل اخرترین قطره هامو
تو از جنس اولترین ابر بارون
من از جنس تنهاترین سایه هامو
تو از نسل زاینده و نسل کارون
من از رنگ بی روح این خونه خسته
من از ترس تنهایی از من فراری
تو زیباترین سوژه های نوشتن
تو از خوبی عطر برگ بهاری
هجومم شو از لحظه های سکوتم
که من بی تو ازمن خیالی ندارم
اتاقم شده پر از این عطر شعری
که ازعکس چشمای تو بر می دارم
تو میری ودردم فقط رفتنت نیست
همش یادت اینجا کنارم نشسته
من از تلخی باورایی میترسم
که توو چشم من خوبیارو شکسته

https://www.academytaraneh.com/65075کپی شد!
915
۱۱