پرنده مهاجر

پرنده ی مهاجر ای،
ای توغریبِ آشنا
دردتوهم دردمنه
هردورفیق غصه ها
توهم مث من میدونی
دنیادیگه جای تونیست
جایی برای منوتو،میون این آدمانیست
بیامث دوتارفیق ،دستامونوبه هم بدیم
بریم بپرسیم ازخدا،طقاس چی روپس میدیم
پرنده پربزن ببین،دنیاکجاش بارونیه
میخوام بهت نشون بدم،که عشق کجازندونیه
یه پیرمهربون میگفت،که عشق میون بازوناست
میگفت تن خاک وببوس،خونه عشق روزمیناست…
پرنده چشماتوببند،بهتره آروم بشینی
تاکه تواین شهرغریب مردن عشقونبینی
مردن عشقونبینی…

سپاس ازشمابابت خواندن ترانه

https://www.academytaraneh.com/64922کپی شد!
975
۱۲