بن بست

به یاد تو چشام همرنگ دریاست
دیگه خستم از این بازی بی برد
دیگه مردم از این دیوونه بازی
تو این بن بس(ت),سرم بس که به سنگ خورد

به من دلداری میداد خاطراتت
همش فکر توام کی بر میگردی؟
میدونم خیلی بت بد کردم عشقم
ولی کاشکی میموندی سرمیکردی

میخوام باور کنم با تو تمومه
نمیتونم که فک کنم نباشی
بگو چیکار کنم عاشق بمونی
توی آغوش من با من تو ما شی

باید دلسرد شم حالا که نیسی؟
نه این عشقت دیگه هس تا همیشه
تورو باختن برام اوج شکسته
واسه اینه دلم راضی نمیشه

تموم زندگیم مال تو میشه
اگه برگردیو با من بمونی
میخوام دنیامو پای تو بریزم
اگه یک لحظه تو با من بمونی

میخوام باور کنم با تو تمومه
نمیتونم که فک کنم نباشی
بگو چیکار کنم عاشق بمونی
توی آغوش من با من تو ما شی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: