تحمل کن

تحمل کن غماتو . روزای خوش تو راه

بذار این زندگی من . با دستای تو زیبا شه

به هر سمتی که رو کردم تو رو با عشق میدیدم

تحمل کن که با دستام خودم غم هاتو میگیرم

تحمل کن که دوریمو دلامون سرد و نم داره

تحمل کن که عشق ما یه جوری صبر کم داره

واسه بی مهریات بازم دلم گرفته و تنهام

ولی با همه ی حرفا تا مقصد پا به پات میام

 

https://www.academytaraneh.com/6484کپی شد!
865
۱۳