تقلب

تو سکوتِ روزِ سختِ امتحان
دلمُ شکستی با تقلّبــــــت
با نگاهم تو شدی برگِ خزان
دور شدی ازم با این تقرّبت
***
من و شرمنده نکن با اون چشات
خسته میشم از هوای بندگـیت
با نگاهت مُردم و زنده شــــدم
باختم بازیِ عشق و زندگیــت
***
مثلِ شمعِ نصفِ شب بیخود نسوز
دلمُ آتیش زدی به خاطــــــرت
خاک و خاکستر شدم تـو راه تو
گنبدِ عشقم سپیدِ دفتــــــرت
***
بی طمع بخند تو این فضای بـاز
به دلم بگو چقدر دوســــم داری
هواست باشه عزیـــزم از دروغ
پرِ صندوقِ دلـــم درد و زاری
***
برگه ی عشقت بده برو بمــــیر
تو جوابِ قلبمُ سیاه نکـــــــن
نمره هات سرخِ تو برگِ امتحان
زندگیم با گریه هات تباه نکن
***
می مونه سایه تو قلبم از زمــــان
وقتی از دوری تو دل می ســوزم
شکلِ ماهت نعشه زد وقت غروب
تار و خاکستر میشه شب و روزم
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۰۱/۰۳/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/64782کپی شد!
598
۶