خلوت

کوچه ی خاموش , سکوت حق حق
لطفی  نداره  ,    بی تو دقایق  (تلخی نداره , با تو حقایق )
میگذره ایام  ,    حتا  تو مستی
راه سکوتو  ,     با گریه بستی
دارم چی میگم   تو این شب تار؟
نه چشمی بازه   نه گوشی بیدار!
چی مینویسن      رو برگ تقدیر؟
که توی چشمات  غم شده تصویر…
واسه تو بوده   هرچی سرودم
نه این  ترانه       همه وجودم
واسه تو بوده  هرچی که دارم
همین  ترانه        دارو  ندارم
تو پا به پامی   تو شب خاموش
وقتی ستاره       شده  فراموش
تو  همصدامی    با   لب  بسته
میخندی با بغض   دلت شکسته

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6465کپی شد!
872
۸