غربت

از ایــن غــــربت رها میشم یـه تــــعبـیر از دعــا میـشم

نــدید دلــتنگی مو چشمات نــگــــو از تـو جــدا میـشم

از ایـــن لـــحظه چه دل گـــیـرم مــیونِ مــنُ و تـــنهایـی

فــــقط چــشمامو می بندم خــیال می کنم ایـــنجایـی

نـــــــــرو دیـوونگی بــسه نـــــــرو عــاشق نـمی تــرسه

نذار تـــنها بشیــم از هم کــه ایـــن دوری واسم تــرسه

یـــه روزی مال هم بـــودیم ولی انــگارهمش خواب بـود

چقدر دستــات ازم دور شد چه بــودنــی که سراب بـود

غــم و حسرت تــوُ ایـن شب هام داره بهونه ِ می گـیره

داره هـرشب از ایـــن اشکــام سراغـه ِ تــو رو می گـیره

مـنــو دادی بــه فـــرداهـــا بــه اون روزی که تـــنها شــم

فــــرار میــکــردم از روزی که بــازیـــچه ی ِ تــن ها شــم

قـــرارمــون نـــگو ایــن بــود تــو تـــکرار مــیشدی هــرروز

کـــی اومد پــیش ِ چــشمِ تـــو فــرامـوش کردی تو دیروز

شــایـــد ایــن آخــر ِعــشقه بـــایـد یـــکی فـــدایی شـه

آره شــانـــس دلــــم بــاخــته تـــه ِ قـــصه جــدایی شـه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/64573کپی شد!
823
۵