حقیقت

حقیقت تلخه اما خوب نمی شد راستگو باشی؟
یه بارم راستگو باشو بذار تو قلب من جاشی

دروغ گفتی به بارونو دلش غمگین و پژمردس
برای این همه پستی دلش از غصه آزردس

دروغی که به من گفتی برای غم یه کابوسه
گمون کردی نمیفهمم دروغات خیلی محسوسه

دروغی که به من گفتی دل بارونو آزرده
نمیشه بخششی باشه برای اون دل مرده!

حقیقت قصه ها داره هنوزم من نمی دونم
که قصه آخری داره! بگم پیش تو می مونم؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/64560کپی شد!
1011
۱۱