نگاه نیمه جون

به احترام تمام پدرانی که نیستند ولی یادشون همیشه سبزه

پشت این همه هیاهو یه نگاه نیمه جونه تو رگای خسته من پر غصه جای خونه

تو رو پشت سر گذاشتم ، رو به روم پل عذابه بعد تو عزیز عاشق دنیا رو سرم خرابه

دیگه دنیا رو نمیخوام ، وقتی تو نیستی کنارم مثل ابرای بهاری روز و شب همش می بارم

جای خالیت توی خونه ، خونه رو ویرونه کرده یاد چشمای قشنگت دلمو دیوونه کرده

من که باورم نمیشه ، تو کنار من نباشی پدرم ، عزیز جونم ، بری از تنم جداشی

پدرم سنگ صبورم ، تو بزرگ و پرغروری تو شبای خسته من ، تو یه دنیا پر نوری

بغض چشمات دم آخر

آتیش انداخته به جونم

دست تو ، تو دست من بود

گفتی انگار نمی مونم

تو رو پشت سر گذاشتم ، با منی اما همیشه آخه عشقی توی دنیا ، عشق یه پدر نمیشه

پر کشیدی و پریدی ، تو به آرزوت رسیدی اما تو اوج پریدن ، بغض چشمامو ندیدی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/64550کپی شد!
1262
۱۰