من هر شب ، با لبای داغ تو!! افطار می کردم…. آزاده نوروزی

من هر شب ، با لبای داغ تو!! افطار می کردم

چقد دستاتو کم دارم ، چقد دوری ازم ،وقتی

که داری از ته قلبت ، با اون غریبه می خندی

چقدخندیدنت زیباست ، چقد حرفات شیرینه

چرا راضی نمیشم دیگه از چشمام دل کندی؟؟؟

من هر شب ، با لبای داغ تو!! افطار می کردم

صدای ربّنا امشب ، بازم دردِ روی دردم

عزیزم ، عشقِ من ، دنیای من ، بی تو

حالا شبها توی خوابم ، دنبال تو می گردم

منی که عشق هر روزم ، فقط آغوش گرمت بود

چقد زود رفتی از پیشم ، چقد زود بود واسه بدرود

دارم عطر تو رو با عشق، می پاشم رو همه خونه

اونو می بوسم و حتما ، بازم میگی … دیوونه!!!

می خوام امشب همه خونه ، بگیره بوی عطر تو

می خوام تا فک کنم هستی ، شرو شه زندگیم از نو

بیا این شیشه رو امشب ، ببر از زندگیم بیرون

وگر نه بشکنش عشقم ، خلاصم کن از این افیون

جای بوی تنت امشب ، فقط این پیرهنو دارم

پیشش می خوابم و تا صب ، مث بارون می بارم

غروب بی کسیا رو ، بازم تنهایی سر کرده

می بینی ؟؟؟؟؟ دلم دیگه ، واسه خودش یه پا مرده

 می خوام دنیای من امشب ، همین یه خاطره باشه

با هم بودیم لب دریا ، نگا کن اینا عکساشه

منم بازم، منِ بی تو ، منِ تنها و آواره

لبام امشب سر افطار ، لباتو باز کم داره


چقد دستاتو کم دارم ، چقد دوری ازم ،وقتی

که داری از ته قلبت ، با اون غریبه می خندی

  چقدخندیدنت زیباست ، چقد حرفات شیرینه

چرا راضی نمیشم دیگه از چشمام دل کندی؟؟؟

من هر شب ، با لبای داغ تو!! افطار می کردم

صدای ربّنا امشب ، بازم دردِ روی دردم

عزیزم ، عشقِ من ، دنیای من ، بی تو حالا

شبها توی خوابم ، دنبال تو می گردم

منی که عشق هر روزم ، فقط آغوش گرمت بود

چقد زود رفتی از پیشم ، چقد زود بود واسه بدرود

دارم عطر تو رو با عشق، می پاشم رو همه خونه

اونو می بوسم و حتما ، بازم میگی … دیوونه!!!

می خوام امشب همه خونه ، بگیره بوی عطر تو

می خوام تا فک کنم هستی ، شرو شه زندگیم از نو

بیا این شیشه رو امشب ، ببر از زندگیم بیرون

وگر نه بشکنش عشقم ، خلاصم کن از این افیون

جای بوی تنت امشب ، فقط این پیرهنو دارم

پیشش می خوابم و تا صب ، مث بارون می بارم

غروب بی کسیا رو ، بازم تنهایی سر کرده

می بینی ؟؟؟؟؟ دلم دیگه ، واسه خودش یه پا مرده 

می خوام دنیای من امشب ، همین یه خاطره باشه

با هم بودیم لب دریا ، نگا کن اینا عکساشه

منم بازم، منِ بی تو ، منِ تنها و آواره 

لبام امشب سر افطار ، لباتو باز کم داره

https://www.academytaraneh.com/6440کپی شد!
1406
۳۹