همین امشب

دلم تنگه یه عالم خاطراته

یه عالم خاطراته نیمه کاره

فقط امشب بیا هم بغض من باش

همین امشب که قحطی شد ستاره

بیا و اتفاقی رد شو از تو کوچه ی ما

بذار عطرت، تو رو واسم بیاره

چشام خیرست به عکست توی گوشی

دلم فک ( فکر) میکنه تو روبه روشی 

شکایت می کنه از خونه بی تو 

ازین ترانه که تو مو به مو شی 

پُرم از حسرت و بغض دوباره

بخند تا چشم من راحت بباره

فقط امشب بیا با من یکی شو

همین امشب که دنیام بی تو زاره

بیا و باز نگو حرفی نمونده

بذار واسه شروع تازه باشیم فکر چاره

چشام خیرست به عکست توی گوشی

دلم فک ( فکر) میکنه تو روبه روشی 

شکایت می کنه از خونه بی تو 

ازین ترانه که تو مو به مو شی 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6430کپی شد!
1414
۶۶