کاشکی میشد….

کاشکی میشد…

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

تو کوچه های حسرت گذشته
جای قدمهات هنوزم باقیه
اشک چشام مثل ابرا میباره
کی گفته اینجا هوا آفتابیه

با یاد تو دوباره این دیوونه
روزی صدبار بهونتو میگیره
میدونه که اینها همه خیاله
اما هنوز میخواد برات بمیره

کاشکی میشد برگردم از گذشته
از روزهای قدم زدن تو بارون
مثل آوار رو ذهنم خالی میشه
تک جمله ی دوستت دارم فراوون

کاشکی میشد دوباره عاشقت شد
یه بار دیگه غرق شقایقت شد
یه بار دیگه تو کوچه ی عاشقی
یه مهمونه خاص دقایقت شد

با یاد تو دوباره این دیوونه
روزی صدبار بهونتو میگیره
میدونه که اینها همه خیاله
اما هنوز میخواد برات بمیره

https://www.academytaraneh.com/64220کپی شد!
1283
۴