:::سرگردان:::

یه وقتا دلم میره واسه خودش
فقط میره و غرقه تو زندگی
همون لحظه ها بهترین خاطرس
واسه بهترین لحظه ی بندگی
یکی هست انگاری هر ثانیه
که دنیاش وصله به دنیا من
همه لحظه هاشو نشون میکنه
نگاشو بده توی چشمای من
از اون اولش تو خودم حل شدم
نشد تو خودم راهو پیدا کنم!
یه وقتا دلم رو به دریا زدم
همه دلخوری ها رو حاشا کنم
من از درد از شب و وسوسه
من از بضغ ابرای تار و سیاه
به این تیرگیها رکب میزنم
به تو میرسم ای خدا تکیه گاه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6418کپی شد!
876
۱۵