خدا میشه شونتو بهم بدی

خدا میشه شونتو بهم بدی آخه چند وقتیه آروم ندارم

میشه لایق بدونی بودنمو یعنی میشه سر روشونت بزارم

اینجا هیچکی ما رو انگار نمی خواد منو دک میکنن آدمادش بدن

سرمو با پنبه میبُرند خدا تو خودت دیدی چه تهمتا زدن

مارو هرکی واسه خواستناش میخواد نه که فک (فکر) کنی به خاطر خودم

اینجا هیچکی مارو آدم ندونست خدا میبینی چقد تنها شدم

دیدی اینجا هیچکی فکرما نبود هرکی دستامو به دست غم سپرد

دیدی هرکی دلخوشیهامو گرفت دیدی هیچکی غصه ی مارو نخورد

وقتی ما رو تو خیالا خط زدن وقتی هیچکی ما رو یادش نمیاد

مگه میشه دیگه اینجا بمونم وقتی دنیا دیگه مارو نمیخواد

میشه آغوشتو واکنی خدا آخه مدتیه خوابی ندارم

میشه باز رفیق تنهاییم بشی میشه دستامو تو دستات بزارم

اومدم خدا هوامو داشته باش بگیر دستامو که دستام سرده

خودکشی گناهه میخرم گناش وقتی دنیامم دیگه نامرده

https://www.academytaraneh.com/63878کپی شد!
1458
۴۸