هنوز

هنوزم نگاه من با عکس تو درگیره هنوزم حوصلم از نبودنت سر میره
هنوزم سیاهه روزگارم از دست دلی که یهو دیوونه میشه از کوره در میره
به امیدی که روزای رفته باز برگرده گوشمو صدای محزون دلم کر کرده
هنوزم هر پرده از قصه من پر غصه س پر از حسرت بی تو بودنه هر پرده

زندگی بدون تو چه پوچه ها کشضیدم بدون تو ازو چه ها
هنوزم سردرگمم در پی تو تو کوچه ها

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/63723کپی شد!
1274
۱۱