یه فرصت دیگه !

یه فرصت دیگه بده ، برای عاشق شدنم

یه فرصت دیگه واسه، با تو نفس کشیدنم

زمستون و ازم بگیر، تابستون و یادم بیار!

طعنه بزن به این قفس، آسمون و یادم  بیار!

بذار بشورم این دل و

تو صیقل چشمای تو

سبک کنم گناهم و

از غسل خاکِ پای تو!

جسارت منو ببخش

اگه بازم، تو رو میخوام

اگه با اینکه از شبم

خورشید چشمات و می پام

یه فرصت دیگه بده ، برای عاشق شدنم

یه فرصت دیگه واسه، با تو نفس کشیدنم

چاره چیه برای من

که از خودم زمین زدم!

چاره چیه، به من بگو؟

آخه من از ریشه بدم!

میخوام با تکیه کردنم به شونه هات پا بگیرم

یه فرصت دیگه بده، تا رنگ دریا بگیرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/63714کپی شد!
957
۱۱