راوی قصه عجب صبر عجیبی دارد !

گوش کن قصه ی من شرح عتیقی دارد                  

کد خدای  دهشان  اسب   نجیبی   دارد 

که  شبانه سر از اسطبل تو در می آرد !              

و خیانت… که عجب طعم عجیبی دارد …

 

شاپرک در پی فندک ، شمع در خواب عمیق      

کیک  گندیده  به حق ، جشن  غریبی دارد …  

بهر افروختن  شمع  ترک  خورده ی  خویش    

در سرش نقشه ی یک جنگ صلیبی  دارد!

 

راستی یونجه ی اسطبل تو بد شیرین است !              

که خر حامله  دل  درده  عجیبی دارد 

خروهمسایه  همه  شاد و سراپا    مسرور !            

در دلش حامله خر ، اسب نجیبی دارد !

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6370کپی شد!
1152
۱۳