قنداق خالی…

ماسکِ تو خنده کشیده
صورت ماه تو سختی
گودیِ چشم تو پیداس
توو دل آینه شکستی؟

واس یِ قلب تپندش
نقشِ یه مادرو داری
آب اگه نقشَتو دزدید
فردای بهترو داری

دکتره صد دفه گفته
این دو سه هفته میمیره
عین یه حادثه انگار
داره بی معجزه میره

میزنه ضربه به جسمت
خونتو میمکه محکم
اونقده دردتو دیده
که داره میمیره کم کم

حیفه که واژه ی مادر
رو لب ناز یه کودک
توو دلت بشونه حسرت
مادر چن تا عروسک!!

بسترت ساکت و سرده
تختتُ پاشو رها کن
دسته تو خالیه اما
قنداقِ خالیتو تا کن…

ع.س

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6360کپی شد!
1256
۳۰