مچاله کن !

مچاله کن کاغذ تنهایی تُ
آروم تو خلوت شبم پا بذار
روزهای تلختُ مچاله کن زود
روزای تلختُ یادت نیار!

بذار که تنهایی تُ پر کنم من
من خودمم درگیر تنهایی ام
بیزارم از روزای تلخ دیروز
اسیر لحظه های تکراری ام

به هر دری در می زنم نمیشه!
به هر کاری دست می زنم می بازم
دلیل موندنم فقط همینه
که دنیامو با دست تو بسازم

تو هَم که مثل منه حال و روزت
بیا که دنیا رو با هم بسازیم
مچاله ها روجمع کن از رو زمین
راضی نشو به سادگی ببازیم

https://www.academytaraneh.com/6358کپی شد!
1083
۱۱