قسم

به هرلحظه ازلحظه هامون قسم
تو هرجا بری پیش چشم منی
توتاریکی از من جدا شد دلت
ولی واسه چشمای من روشنی

قسم میخورم تا بفهمی بری
به شب میرسم باتمام وجود
کسی که برای دل پاک من
همیشه همونی که خواستم نبود…

قسم میخورم تا بفهمی منو
از این گریه های پرازدلهره
همونی که بی تو پر از خواهشه
محاله که با گریه خوابش بره

قسم میخورم وقتی بارون میاد
پراز خاطرات تو میشه دلم
ندیدی منو زیر بارون ولی
توی کوچه ها غرق آب وگِلم

بزار با خدای خودم بعدتو
تو تاریکیا ساده خلوت کنم
تو آغوش تنهایی خلوتم
خدارو به جای تو دعوت کنم..

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6352کپی شد!
1128
۴۶