متاسفم

شکسته ام ولی نشسته ای به پای من

متاسفم دلم از این حال و هوای من

متاسفم همش از این احساس دلهره

متاسفم دلم اگه خیلی دلت پره

متاسفم دلم هیچکی دلواپست نشد

متاسفم اگه هیچکسی عاشقت نشد

متاسفم اگه همیشه از تو دورمو

متاسفم دلم از این بختای کورمو

شکستمت ولی نه دم نمیزنی

حرفی از اشتباه من نمیزنی

چه بی رمق شدی از پا افتاده ای

شکستمت دلم آخه چقدر تو ساده ای

  • اینم لینک آهنگش

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6351کپی شد!
784
۵