رسمش این نبود

رسمش این نبود بری ……..بدون خدافظی
من بمونم با یه مشت…… آرزوهای کاغذی
رسمش این نبود ….که دنیامو بزاری زیر پات
مگه میشه ساده رد شد…. از تموم خاطرات

خداحافظ همه دنیام
تو رفتی من هنوز اینجام
خداحافظ شب آغاز
امید آخرین پرواز

https://www.academytaraneh.com/6347کپی شد!
917
۶