خاطرات زنده

هنوز باورش سخته نیستی گلم

تو رفتیُ هی خود خوری میکنم

هنوز مزه ی تلخ این عشقُ

با تمام وجودم حس میکنم

 

هنوز عکس تو روی دیوارمه

هنوزم شبا خیره میشم بهش

هنوز آرزومه گل خوب من

بفهمی که دوس داشتنت حقمه

 

دوست دارم آتو فراموش کن

برو پیش عشقت که خوشبخت شی

برام سخته تنها بمونم ولی

نمی خوام تو تنها تر از من بشی

 

همه خاطراتو بزارش کنار

نمی خوام که تو فکر من باشی

برو بیخیال منو دنیام

می خوام از خدامون که خوشبخت شی

https://www.academytaraneh.com/63445کپی شد!
1090
۱۲