به چی فکر کنم

به چی فکر کنم که

 فکرم خالی از یاد تو باشه

چی قشنگه توی دنیا که

بخواد جای تو باشه

به کجا تکیه بدم که

عشق تو باهام نباشه

چجوری دلم میتونه

از این حس خوب رها شه

تا کجا دلم میتونه

زیر سلطه ی تو باشه؟

عقلمو میگم که

گاهی دلمو از هم میپاشه

تا کی از عشقت بخونم

وقتی که دلت باهام نیست

وقتی دیگه هیچ امیدی

واسه موندنت برام نیست

تو که از دلم نمیری

میدونم از عشقم سیری

من میرم تا بی وجودم

تنهایی اروم بگیری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/63377کپی شد!
1041
۹