هنوز

هنوزم نگاه من با عکس تو درگیره

هنوزم حوصلم از نبودنت سر میره

هنوزم سیاهه روزگارم از دست دلی

که یهو دیوونه میشه از کوره در میره

به امیدی که روزای رفته باز برگرده

گوشمو صدای محزون دلم کر کرده

هنوزم هر پرده از قصه من پر غصه س

پر از حسرت بی تو بودنه هر پرده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/63301کپی شد!
999
۱۰