بیا دستامو بگیر

قسمت ابتدا (کند)

بیا دستامو بگیر که هنوز دیر نشده – که هنوز این دل ساده جایی زمین گیر نشده
برس به فریاد دلم این دل پاک و بی ریا – نذار که اون تلف بشه کاری نکن فقط بیا

قسمت اوج (ریتمیک)

بگو عزیز من بگو عشقم برات مقدصه – حتی اگه نگی به من از گریه هات مشخصه
بیا دوباره این دلم هوای غصه داره -بغضمو از صدام بگیر با تو خزون بهاره

https://www.academytaraneh.com/6330کپی شد!
979
۱۴