همین روزها

همین روزها کار این دل تمومه

نه با تونه با عشق کاری ندارم

تورو میدمت دست تقدیرومیرم

دلم روبه دست خدا میسپارم

بدون تودنیام اگرچه سیاهه

ولی باید این عشق از هم بپاشه

همین حس یک سویه مونده همینم

برای توفرقی نداره نباشه

یه عمره گرفتار این حس تلخم

یه عمره تورو باعطش دوست دارم

یه عمره که هیچ حسی از تو ندیدم

یه عمره به این حس مبهم دچارم

همین روزها کار این دل تمومه

همین روزها آخر قصه میشه

همین روزها عشق میمره درمن

تومیمونی تورفتنم تا همیشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/63290کپی شد!
889
۱۲