چه دیره

می دونی که من می خوامت ، چرا تو باور نکردی

می مونم به انتظارت ، قاصدک کی بر می گردی

***

مدّتی چشمای عشقت ، با نگاهم خسته میشه

رمزِ درهای صدایت ، با سلامم بسته میشـــه

***

میری و بر نمی گردی ، جایِ خالیتُ می بینم

غصه هات با من تمومه ، خیلی سردی نازنینم

***

با یه آرزوی دل تو ، دردِ  من  آروم می گیـــره

وقتی که تنهایی رفتی ، واسه برگشتن چه دیره

***

تو سحر بیداری امشب ، می دونم آهسته رفتی

با خدایت دردِ دل رو ، با یه آهِ خسته گفتـــی

***

میری و بر نمی گردی ، جای خالیتُ می بینـم

غصه هات با من تمومه ، خیلی سردی نازنینم

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۸/۰۲/۱۳۹۲

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/63286کپی شد!
717
۴