تظاهر کن

تظاهر کن که خوشبختی ، تا دنیا با تو بخنده

تا شاید این همه غصه ، چشاشو از تو ببنده

تظاهر کن که خوشبختی ، تا تموم شه حرف مردم

تا که درد آه و زاری، یه روزی برن بشن گم

تظاهر کن که خوشبختی ، شاید اینجوری بتونی

بدون ترس و واحمه ، شبا رو تنها بمونی

تظاهر کن که خوشبختی ، اینجوری دووم میاری

اینجوری سر گلایه ، یه جوری کلاه میزاری

تظاهر کن که خوشبختی ، اینجوری بدا میمیرن

با دیدن خنده با تو ، بد جوری جذام میگیرن

تظاهر کن که خوشبختی ، اگر چه بخت تو شومه

با اینکه اشکای نازت ، توی این دنیا محکومه

منتظر نظرات و انتقادات دوستان هستم

https://www.academytaraneh.com/6312کپی شد!
1135
۱۹