برترین گناه

 

امید من هوای من

تو بهترین گناه من

شبای من روزای من

نوای تو صدای من

 

ای که به تو شدم دچار

ابر شو به چشم من ببار

برای دردام مرحمی

غزل غزل هوار هوار

 

گناه برترین من

تو عشق نازنین من

امید من هوای من

گناه آخرین من

 

تو شوق من تو عشق من

هدیه ای از بهشت من

بهار من بهار من

ترانه ی رهای من

 

۱۵/۱۱/۹۱

 

https://www.academytaraneh.com/62973کپی شد!
843
۵