یه عمره هر طرف میرم..

یه عمرِ هر طرف میرم ، سر ِ راهم پر از چاه ِ
عجب دلشوره ای دارم ، یه ساعت تا خدا راه ِ

نه میشه پُل به دنیا زد ، نه میشه تا خدا رقصید
همش دنبال ِ آغوشم ، پی ِ دستای ِ اون خورشید

نه راه ِ پیش ِ روم باز ِ ، نه پشتم گرم ِ آغوش ِ
توو این راه ِ پر از بی تو ، دلم رویاتو میپوش ِ

یه ساعت مثل ِ یک قرن ِ ، من از این زندگی سیرم
واسه یک لحظه آرامش ، یه عمره هر طرف میرم..

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/62958کپی شد!
1317
۴۴