جهنم از کدوم سمته ؟؟؟؟؟؟؟

عجب دنیای زیبایی خدا کاره خودت بوده ؟

قشنگه اما با ما نیست برای من که نابوده

ازش چیزی نمی خوام جز یه مشتی خاک برا قبرم

نمی بارم ولی دیدی که پر بارون تر از ابرم

خدا این دنیا ارزونیت جهنم واسه من بسه

دیگه بی زارم از دنیا شدم از بودنم خسته

بهشتم مال خوباست که من و آتیش هم خونیم

کنار هم نباشیم ما اصلا هر دو نمیتونیم

منو زودتر ببر بالا جهنم خونه ام باشه

به سوختن عادتم دادی نزار که ترک عادت شه

خدا بهشتو این دنیات واسه اونا که خیر دیدن

جهنم از کدوم سمته ورودیشو کجا میدن ؟

https://www.academytaraneh.com/62941کپی شد!
1043
۴۳