طلاق

نزن امضا رو اون دفتر بزار یادت بیاد دیروز
جواز دفن ما هر دوست نزار تقدیر بشه پیروز


ببند چشماتو یه لحظه بزار اشکات سرازیر شه
بزار خونه یه بار دیگه از عطر تو فراگیر شه


نگو تقصیره تو بوده اگه از خاطرم رفتی                                                  

نرو دنبال این راه که مثل سابق تو بن بستی


چه چیزی تو مسیرت هست به جز تنهایی وغربت
خودم دنیا تو می سازم به هر سختی به هر زحت 


تمام التهاب من واسه تصویر ایندست
تو میشی وارث ماتم و این تن بی هدف زندست


بهونه های رنگینت نشون میده دلت سرده                                                    نگاهت بی زبون میگه یه حسی عاشقت کرده


میدونم راه و گم کردم بری میمیرم اینجا من                                                 بتاب مهتاب رویاهام که این ظلمت بشه روشن


زدی امضا رو اون دفتر واسه تضمین خوشبختی؟                                           یه لحظه با خودت فک کن چطور احساسم و کشتی؟

 

https://www.academytaraneh.com/6290کپی شد!
1304
۲۷

درباره‌ی مینا کاشانی

یادش بخیر دفتر رنگ آمیزی ام مربع.مثلث.دایره...حاشیه ی اشکال را با احتیاط رنگ می زدم و بعد درونشان را محکم خط خطی می کردم این روز ها به حس ان اشکال نزدیکم از خط بیرون نزدم ولی درونم خط خطیست/مینا کاشانی/