رویاتُ می بینم

 

♥ همش رویاتُ می بینم

موهاتُ دستِ من دادی

کنارت زندگی خوبه

واسه این مردِ خردادی

♠ بهم وابستگی داری

مثِ لبخند به اون لبهات

شنیدم زیر لب می گی

می خوای باشم توی شبهات

♣ تُو رویا! عاشقم هستی

باهام آهسته را ( ه) می ری

ازت لبهاتُ می گیرم

تو هم دستامُ می گیری

♦ چقد این زندگی خوبه

یه وقتایی که می خندی

بهارُ از توی چشمات

می خونم عشقِ اسفندی

همش رویاتُ می بینم …

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: