حقیقت داره تنهایی…

به عکسات خیره می مونم
تو قلبم کوهِ آتیشه
دارم تنها میشم اما
بدون تو مگه میشه

مگه میشه که چشمامو
ببندم روی هرچی بود
هنوز عطرتنت اینجاست
نخواه که رد شه خیلی زود

((حقیقت داره تنهایی
من این احساسو میفهمم
یه عمری عاشقت بودم
حالا درگیره یک وَهمَم

تو تصویره یه رویاتم
یه احساسی که میمیره
داره کابوس دلتنگی
جای رویاتو میگیره))

عذابم میدی این روزا
با این حسی که بین ماست
تو رفتی از کناره من
ولی این خونه پابرجاست

یه عمری عاشقت بودم
ولی درکم نمی کردی
هنوز هم اینجا می مونم
شاید یک روزی برگردی

((حقیقت داره تنهایی
من این احساسو میفهمم
یه عمری عاشقت بودم
حالا درگیره یک وَهمَم

تو تصویره یه رویاتم
یه احساسی که میمیره
داره کابوس دلتنگی
جای رویاتو میگیره))

https://www.academytaraneh.com/62802کپی شد!
1094
۲۳