دغدغه

منم و دغدغه ها و حرفایی خاص خودم
که مهمن،اما فقط و فقط واسه خودم
منم و دفتر شعری که پر از خط خطیه
همه ی دردسر این قافیه ی لعنتیه.!
بعضی وقتا هر کاری که میکنم جور نمیشه
کلمات محدودن و حرفام زیادن همیشه
نه میشه حرفو نگفت و نه میشه وزنو شکست
بعضی وقتا خیلی سخته کاره این قلم به دست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/628کپی شد!
1154
۳