دموی اهنگ گریه فقط در اکادمی

به چشمائی که اشفته است
به دستائی که وابسته است

واســــــــه برگشتنت انگار
حــریم جاده ها بسته است

جـــــــدایی قسمت من بود
که دستــــــــــاتو نمیگیرم

اگــــــــــــه دنیای تواینه

ازین زندگی ســــــــــیرم

gerye

https://www.academytaraneh.com/62770کپی شد!
896
۶