دخترک

دخترک قصه ی من ، خورشیدک روی زمین
دنیا حسودی میکنه ، که  تو عزیزی این چنین
بخاطر قصه ی  من ، شعرارو  پر پر میکنی
گرمی  احساس  منو ،  تنها  تو  باور  میکنی
دخترک قصه ی من ، همیشه اینجوری بمون
کبوترای  عا شقو  ، رو بوم  قصمون  بشون
دخترک قصه ی من ، یوقت نامهربون  نشی
نری ازینجا راهی  ، قصه ی دیگرون  نشی
مرهم غصه هام شدی ، اوج بهونه هام شدی
محرم اسرار دلم    ،   نبض ترانه هام   شدی
دخترک قصه ی من ، همیشه اینجوری بمون
کبوترای  عا شقو  ، رو بوم  قصمون  بشون
دخترک قصه ی من ، یوقت نامهربون  نشی
نری ازینجا راهی  ، قصه ی دیگرون  نشی
اجرا شده توسط سروش سلیمیان
 لینک ویدئو  http://www.navahang.com/video-2/soroush-dokhtarak

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6266کپی شد!
1676
۱۳