زنگ هشدار

تیک تیک ساعتو زنگ هشدار! خوابی هنوز ؟ چرا نمیشی بیدار؟ 
 
هزار ترانه نا نوشته مونده ، چشماتو رو آدما بستی انگار !؟
 
پاشو ببین دورو برت شلوغه … همه برای دیدنت رسیدن …
 
مرده پرستای نمورو ببین!  پاشو ببین که خیلی داره دیدن ! (چرا توو بیداری تورو ندیدن ؟ )
 
عقربه رفتو حادثه رغم خورد … دوباره دل از یه جدایی آزرد 
 
به غربت خاطره هات نظر کرد ، به یاد لحظه های رفته پژمرد…
 
تیک تیک ساعتو زنگ هشدار،  میبینمت یجای دیگه بیدار …
 
تلخه ولی به رسم این زمونه  ،  ایندفه واقعا خدا نگه دار… 
 
بخاطر محمد کاظم محمدی (سروش)
 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6228کپی شد!
783
۸